Om Kaizing

RUM OG RAMMER TIL GLÆDE OG GAVN FOR ANDRE

Kaizing ApS er en rådgivende ingeniørvirksomhed der varetager alle opgaver inden for byggeri, på land og til vands.

Vi brænder for at skabe RUM OG RAMMER TIL GLÆDE OG GAVN FOR ANDRE, derfor har vi en særlig kærlig for opgaver inden for skoler, kultur, sport og erhvervsbyggeri.

I Kaizing skaber vi værdi gennem nysgerrighed og kreativitet, der åbner op for nye synergier, metoder på samarbejdsformer og udnyttelse af interne og eksterne ressourcer på tværs af organisationer og virksomheder. Derfor samarbejder vi netværksbaseret med de dygtigste ingeniører og konsulenter, der kan levere den solide kvalitet og høje service, vi ønsker at være kendt for.

Vi er opmærksomme på bæredygtighed og klodens ressourcer og har derfor bevist cirkulær økonomi og LEAN in mind i den rådgivning vi står for.

Virksomheden er stiftet i 2017 og ejes 100% af Helle Riis. Helle har mere end 20 års erfaring som rådgiver og projektleder for byggerier i både ind- og udland.

”Min holdning har er altid været at gå korteste vej til mål. Det kan man kun, hvis man kender destinationen for ens mål, og planlægger hvad der skal ske undervejs. Den procesrejse vi tager vores bygherre med på, forsøger vi altid at beskrive detaljeret, så han ved hvad der kan forventes undervejs.”

Vi har ikke 2 bygherrer, der er ens, og derfor har vi heller ingen standardprodukter, fordi vi hele tiden søger at optimere vores processer og tilpasse disse til bygherres vilkår. Af det afspejler vores navn:

Kaizen (改善), is the Japanese word for “continual improvement “. In business, kaizen refers to activities that continuously improve all functions and involve all employees from the CEO to the assembly line workers. Kaizen (the translation of kai (“change”) zen (“good”) is “improvement”.

– og koblet med ingeniør er det oplagt at hedde KAIZING.

Medarbejdere

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os