PROJEKT OG BYGGELEDELSE PÅ SKOLEHALLEN I BRÆDSTRUP

REFERENCE | BYGGELEDELSE

SKOLEHALLEN I BRÆDSTRUP

Kunde
Rønslev ApS
Kompetence
Interims projektstyring
Periode
December 2017 - Juli 2018
Anlægssum
3.2 mio. dkr.

Kaizing ApS har, gennem interims projektledelse for Rønslev ApS, varetaget bygherrerådgivning, projekt- og byggeledelse i fagentreprise ved renovering af 1200 m2 sportshal, 600 m2 omklædnings- og depotfaciliteter for Skolehallen i Brædstrup.

Ydelserne omfatter desuden ledelse af design, detaljeret budgettering, myndighedsdialog og byggetilladelse, håndtering af udbud og licitation.

Renoveringen består i komplet udskiftning af sanitet, Vvs-installationer og belysningsarmaturer samt renovering af gulve, lofter og vægge. 

Projektet var desuden udbudt med en ny tilbygning på 200 m2 springhal til senere etablering.


BILLEDER AF PROJEKTET