KAIZING RÅDGIVENDE INGENIØR

VORES KOMPETENCER


BYGHERRE- OG PROCESRÅDGIVNING

Vi tager ejerskab for dit projekt ved at sætte os i ”kundens stol” og gør os umage for at agere på dine vilkår. Vi tilpasser rådgivningen til dit budget. Vi kan tilbyde:

 • Procesrådgivning fra idé til drift
 • Fondsansøgninger
 • Myndighedsdialog
 • Sparring på teknik, design og løsninger med fokus på drift
 • Projekttilpasset udbud
 • Høj detaljeringsgrad på budgetter
 • Realistiske tidsplaner
 • Fair forhandling af entrepriser og rådgiverkontrakter
 • Koordinering af kompetencer, interessenter og brugere

Byggestyring, bygherretilsyn, aflevering og idriftsættelse

PROJEKT- OG BYGGELEDELSE

Vores indsats skal være en god oplevelse. Vi ser dit projekt som vores fælles reference og bruger den tid det kræver for at følge opgaven sikkert i mål.


Vi kan tilbyde:

 • Totalrådgivning
 • Projekteringsledelse
 • Design og tværfaglig koordinering af tekniske installationer
 • Tværfaglig granskning
 • Projektgranskning af VVS og afløbsinstallationer

BYGBARHEDS- OG PROJEKTGRANSKNING

Vi forholder os kritisk til det vi forlanger af andre: ”Kan det bygges i virkeligheden uden at være kirurg og tør vi sætte i selv ind som håndværker?”


Vi kan tilbyde:

Tværfaglig granskning af projektmateriale med fokus på:

 • Sammenhæng mellem entrepriser
 • Forståelse og entydighed
 • Mulighed for efterfølgende fair regulering af tillæg og fradragspriser

INTERIMS PROJEKTSTYRING

Vi er tilstede i din organisation og vil opleves som ”din smilende medarbejder” uanset firmalogo. Vi er ærlige om vores egen mission og ser dine medarbejdere som vores kollegaer.

Vi kan tilbyde:

 • Fleksibel medarbejderløsning på timebasis evt. med on-site placering hos jer
 • Kompetencer inden for salg, konkurrencer, kontakter, projekt og byggeledelse
 • Professionel ledelse og bevidsthed på jeres indtjening
 • 20 års rådgivererfaring fra ind og udland
 • Sparring til medarbejdere
 • Ressourcefleksibilitet og reduktion af stress i den øvrige medarbejderstab
 • Ingen omkostninger til indkøb af it og inventar
 • Ingen omkostninger til rekruttering og gentagende on-boarding
VORES HISTORIE

OM KAIZING APS

Virksomheden er stiftet i 2017 og ejes 100% af Helle Riis. Helle har 20 års erfaring som rådgiver og projektleder for byggerier i både ind- og udland.

”Min holdning har er altid været at gå korteste vej til mål. Det kan man kun, hvis man kender destinationen for ens mål, og planlægger hvad der skal ske undervejs. Den procesrejse vi tager vores bygherre med på, forsøger vi altid at beskrive detaljeret, så han ved hvad der kan forventes undervejs.”

Vi har ikke 2 bygherrer, der er ens, og derfor har vi heller ingen standardprodukter, fordi vi hele tiden søger at optimere vores processer og tilpasse disse til bygherres vilkår. Af det afspejler vores navn:

Kaizen (改善), is the Japanese word for “continual improvement “. In business, kaizen refers to activities that continuously improve all functions and involve all employees from the CEO to the assembly line workers. Kaizen (the translation of kai (“change”) zen (“good”) is “improvement”.

– og koblet med ingeniør er det oplagt at hedde KAIZING.